• Câu hỏi:

  Dựa vào biểu đồ sau xác định vùng tập trung ngành công nghiệp đóng tàu của Hoa Kỳ

  • A. Vùng ven Ngũ Hồ, Đông Bắc Hoa Kỳ
  • B. Vùng ven Ngũ Hồ, ven Thái Bình Dương
  • C. Vùng ven vịnh Mehico, vùng Trung tâm Hoa Kỳ
  • D. Vùng ven Thái Bình Dương, Đông Bắc Hoa Kỳ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC