YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không đúng về vị thế của EU trên trường quốc tế

  • A. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
  • B. Các nước sử dụng chung đồng Euro sẽ dỡ bỏ hàng rào thuế quan
  • C. Chiếm vai trò quan trọng trong viện trợ phát triển thế giới
  • D. EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52813

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì Địa lý lớp 11

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA