YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mĩ từ Bắc xuống Nam có khí hậu:

  • A. Ôn đới, hàn đới
  • B. Nhiệt đới, cận nhiệt
  • C. Hàn đới, ôn đới 
  • D. Ôn đới, cận nhiệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52804

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì Địa lý lớp 11

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA