• Câu hỏi:

  Xu hướng chuyền dịch cơ cấu GDP của Hoa Kì:

  • A. CN, NN tăng, DV giảm
  • B. NN và CN giảm, DV tăng
  • C. CN tăng, NN và DV giảm
  • D. CN, DV tăng, NN giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC