ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Quan sát bảng số liệu sau: Dân số Liên Bang Nga qua các năm (Triệu người)

  Năm

  1991

  1995

  1999

  2005

  Dân số

  148,3

  147,8

  146,3

  143

  Nhận xét nào sau đây chưa chính xác

  • A. Tuổi thọ của người dân được nâng cao
  • B. Dân số Liên Bang Nga có xu hướng giảm
  • C. Nước Liên Bang Nga có dân số già
  • D. Số trẻ em sinh ra nhiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE