YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xét hàm số \(y = \frac{{{x^2}}}{{x - 1}}\)

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  • A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4
  • B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 4
  • C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0
  • D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số \(y = \frac{{{x^2}}}{{x - 1}}\) xác định \(\forall x \ne 1\)

  Ta có \(y' = \frac{{{x^2} - 2x}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\) xác định \(\forall x \ne 1\)

  \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = 2
  \end{array} \right.\)

  Bảng biến thiên 

  Hàm số không tồn tại giá trị lớn nhất. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON