AMBIENT
 • Câu hỏi:

  GTNN của hàm số \(y = x + 2 + \frac{1}{{x - 1}}\) trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)

  • A. Không tồn tại
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 7/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(y'' = \frac{{{x^2} - 2x}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\), y' xác định trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)

  y' = 0 => x = 2. Bảng biến thiên

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>