YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 6\) trên \(\left[ { - 4;4} \right]\).

  • A. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = 21\)
  • B. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = - 14\)
  • C. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = 11\)
  • D. \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = - 70\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(y = f(x) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 6\)

  Đây là một câu hỏi dễ lấy điểm. Để tìm được GTNN của hàm số trên đoạn \(\left[ { - 4;4} \right]\) ta giải phương trình \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = - 1\\ x = 3 \end{array} \right.\).

  Ta lần lượt so sánh \(f\left( { - 4} \right),f\left( 4 \right),f\left( { - 1} \right),f\left( 3 \right)\) thì thấy \(f\left( { - 4} \right) = - 70\) là nhỏ nhất.

  Vậy đáp án đúng là D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4185

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON