YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(f\left( x \right) = \sin x - \sqrt 3 {\mathop{\rm cosx}\nolimits}\) trên khoảng \(\left( {0;\pi } \right).\)  

  • A. \(M=2\)
  • B. \(M=\sqrt3\)
  • C. \(M=1\)
  • D. \(M=-\sqrt3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f'\left( x \right) = \cos x + \sqrt 3 \sin x,f'\left( x \right) = 0\)

  \(\Leftrightarrow x = - \frac{\pi }{6} + k\pi \left( {k \in } \right)\)

  Vì \(x \in \left( {0;\pi } \right)\) nên \(x = \frac{5\pi}{6}\)

  Vậy, Hàm số đạt giá trị lớn nhất của hàm số là \(f\left( {\frac{{5\pi }}{6}} \right) = 2.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON