AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = \log _2^2x - 4{\log _2}x + 1\) trên đoạn [1;8].

  • A. m=-2
  • B. m=1
  • C. m=-3
  • D. m=-5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \({\log _2}x = t\) với  \(x\in \left[ {1;8} \right] \Rightarrow t \in \left[ {0;3} \right]\)

  Khi đó ta xét hàm số \(f(t) = {t^2} - 4t + 1\)

  \(f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2\). 

  \(\begin{array}{l}
  \mathop {\min }\limits_{x \in \left[ {1;8} \right]} y = \mathop {\min f\left( x \right)}\limits_{t \in \left[ {0;3} \right]}  = \min \left\{ {f\left( 0 \right);f\left( 2 \right);f\left( 3 \right)} \right\} = \\
  f\left( 2 \right) =  - 3
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF