AMBIENT
 • Câu hỏi:

  GTLN của hàm số y=-x2+4x+7 đạt được khi x bằng:

  • A. 11
  • B. 4
  • C. 7
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có y' = -2x + 4 = 0 <=> x = 2

  Chú ý. Cần phân biệt GTLN của hàm số (max y) với giá trị x để hàm số đạt được GTLN.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>