YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định hành vi thực hiện quyền trẻ em?

  • A. Ngược đãi trẻ em.
  • B. Bắt trẻ em bỏ học để đi lao động kiếm tiền.
  • C. Lôi kéo trẻ tham gia vào các tệ nạn xã hội.
  • D. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 thực hiện quyền trẻ em. Còn A, B, C chưa thực hiện quyền trẻ em.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374038

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON