YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành nội dung: Nghĩa vụ cơ bản của công dân là ...........

  • A. Yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện.
  • B. Yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện.
  • C. Yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.
  • D. Yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nghĩa vụ cơ bản của công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.

  Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF