YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền gì?

  • A. tham gia của trẻ em.
  • B. bảo vệ của trẻ em.
  • C. sống còn của trẻ em.
  • D. phát triển của trẻ em.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em.

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374031

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON