YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chăm sóc, giúp đỡ trẻ em?

  • A. UNICEF.
  • B. UNESCO.
  • C. WTO.
  • D. WHO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: UNICEF là viết tắt của United Nations Children's Fund, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, là một quỹ cứu tế được thành lập bởi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 11 tháng 12 năm 1946. Được định hướng bởi Công ước của LHQ về Quyền trẻ em, UNICEF có một sứ mệnh phổ quát là thúc đẩy và bảo vệ quyền của tất cả trẻ em, ở khắp mọi nơi - đặc biệt là những em khó tiếp cận và có nhiều nguy cơ nhất.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON