YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện quyền của trẻ em thuộc về trách nhiệm của ai?

  • A. Cá nhân, gia đình
  • B. Cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội
  • C. Cá nhân, nhà trường và xã hội
  • D. Nhà trường và xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thực hiện quyền của trẻ em là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

  Chọn B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF