YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào được coi không phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

  • A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
  • B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
  • C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
  • D.  Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374033

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON