YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật như thế nào?

  • A. phải có trách nhiệm với cộng đồng.
  • B. được hưởng quyền và làm nghĩa vụ
  • C. phải có nghĩa vụ với cộng đồng.
  • D. được hưởng tất cả quyền mình muốn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.

  Chọn B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF