YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây tôn trọng quyền được tham gia của trẻ em?

  • A. Người lớn luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những sáng kiến, nguyện vọng của các em.
  • B. Tạo điều kiện cho các em được học tập, vui chơi, giải trí.
  • C. Đưa ra xét xử những kẻ có hành vi bạo hành, đánh đập trẻ em một cách tàn nhẫn.
  • D. Khuyến khích các em tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do nhà trường tổ chức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; dành điều kiện tốt nhất và tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được học tập và phát triển; giáo dục và giúp đỡ để trẻ em hiểu và thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em. Người lớn luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những sáng kiến, nguyện vọng của các em là thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374049

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON