YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây đã vi phạm quyền được bảo vệ của trẻ em?

  • A. Cấm các em vui chơi, giải trí.
  • B. Yêu cầu các em phải ăn thật nhiều.
  • C. Yêu cầu các em phải làm thật nhiều bài tập.
  • D. Không cho các em khuyết tật vào học cùng lớp với các em khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Nhóm quyền bảo vệ là nhóm quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại. Không cho các em khuyết tật vào học cùng lớp với các em khác là hành vi phân biệt đối xử.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON