YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây không trở thành công dân Việt Nam?

  • A. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.
  • B. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam.
  • C. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có cha mẹ là người ngoài.
  • D. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo luật quốc tịch Việt Nam, trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có cha mẹ là người ngoài không trở thành công dân Việt Nam.

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 373999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON