YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người nào dưới đây không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam?

  • A. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có cha là người Việt Nam, khôn rõ mẹ là ai.
  • B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
  • C. Người không có quốc tịch nhưng sống và làm việc tại Việt Nam.
  • D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam nhưng cha không rõ là ai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374027

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF