YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Theo em việc làm nào không đúng với quyền trẻ em?

  • A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
  • B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
  • C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
  • D. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức là việc làm không đúng với quyền trẻ em.

  Chọn A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 373998

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF