YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em?

  • A. Quyền được bảo vệ để không bị đánh đập
  • B. Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể
  • C. Quyền được khai sinh và có quốc tịch
  • D. Quyền được bảo vệ danh dự và nhân phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quyền được khai sinh và có quốc tịch không thuộc nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em.

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON