YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gì?

  • A. Nhà nước và công dân nước đó
  • B. Công dân và công dân nước đó
  • C. Tập thể và công dân nước đó
  • D. Công dân và cộng đồng nước đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó

  Chọn A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON