YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

  • A. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
  • B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
  • C. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
  • D. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Em không đồng tình với ý kiến: Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON