YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khái niệm công dân là gì?

  • A. Người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
  • B. Người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
  • C. Người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
  • D. Người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khái niệm công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.

  Chọn A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON