YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Học sinh cần tránh điều để thực hành lối sống tiết kiệm?

  • A. Lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.
  • B. Sắp xếp việc làm khoa học tránh lãng phí thời gian.
  • C. Bảo quản, sử dụng và tận dụng các đồ dùng học tập, lao động.
  • D. Trân trọng vật chất và sức lao động của người khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Cần tránh xa lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí. Học sinh là người chưa tạo ra được các giá trị vật chất, đang được ba mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng. Mọi vật chất mà học sinh thụ hưởng đều do người khác làm ra. Bởi thế, cần phải trân trọng và tiết kiệm nó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF