YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Luật Quốc tịch Việt Nam được sửa đổi vào ngày nào?

  • A. 24/06/2015.
  • B. 24/06/2014.
  • C. 24/05/2014.
  • D. 24/05/2015.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Luật Quốc tịch Việt Nam được sửa đổi vào ngày 24/06/2014.

  Chọn B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374041

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON