YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ngày Quốc Khánh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào?

  • A. 2/9.
  • B. 30/4.
  • C. 27/2.
  • D. 8/3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Quốc Khánh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày 2/9.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON