AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

  Mẫu thử  Thuốc thử  Thuốc thử 
  Y Quỳ tím  Quỳ chuyển sang màu xanh 
  X,Z Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag
  T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng 
  Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam

  X, Y, Z, T lần lượt là: 

  • A.  Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin
  • B.  Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol
  • C.  Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic
  • D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Etyl fomat không thỏa mãn Z vì không tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam ⇒ loại A

  Axit acrylic không thỏa mãn T vì không tạo kết tủa trắng với Br2 ⇒ loại C

  Lysin không thỏa mãn X vì không tạo được kết tủa Ag khi tác dụng với AgNO3/NH3 ⇒ loại D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>