AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

  • A. metyl propionat.
  • B. metyl axetat. 
  • C. propyl axetat. 
  • D.  etyl axetat. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CH3CH2COOCH3: Metyl propionat

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA