AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch axít H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí (ở đktc) có tỷ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối. Giá trị của m là:

  • A.  50,4. 
  • B. 50,8.
  • C. 50,2. 
  • D. 50,6. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  mkhí = Mkhí.nkhí = 16,75.2.0,4 = 13,4 gam

  nNa2SO4 = 170,4/142 = 1,2 mol.

  BTNT “S” ⇒ nH2SO4 = nNa2SO4 = 1,2 mol ⇒ m dd H2SO4 = 1,2.98.(100/40) = 294 gam

  \(\begin{array}{l} {C_M}_{_{N{a_2}S{O_4}}} = \frac{{{m_{N{a_2}S{O_4}}}}}{{m + {m_{dd{H_2}S{O_4}}} - {m_{khi}}}}.100\% \\ \to 51,449\% = \frac{{170,4}}{{m + 294 - 13,4}}.100\% \\ \to m = 50,6(gam) \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>