AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? 

  • A. (CH3)3N.
  • B. CH3–NH–CH3.
  • C. C2H5–NH2
  • D. CH3–NH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Amin bậc 3 là amin khi thay thế 3 nguyên tử H trong nhóm NH3 bằng 3 gốc R => (CH3)3N là amin bậc 3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>