RANDOM
 • Câu hỏi:

  X là axit no, đơn chức, Y là axit không no, có một liên kết đôi C=C, có đồng phân hình học và Z là este hai chức tạo X, Y và một ancol no (tất cả các chất đều thuần chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 9,52 gam E chứa X, Y và Z thu được 5,76 gam H2O. Mặt khác, 9,52 gam E có thể phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,12 mol NaOH sản phẩm sau phản ứng có chứa 12,52 hỗn hợp các chất hữu cơ. Cho các phát biểu liên quan tới bài toán gồm:

  (1) Phần trăm khối lượng của X trong E là 72,76%

  (2) Số mol của Y trong E là 0,08 mol.

  (3) Khối lượng của Z trong E là 1,72 gam.

  (4) Tổng số nguyên tử (C, H, O) trong Y là 12

  (5) X không tham gia phản ứng tráng bạc.

  Số phát biểu đúng là ? 

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X: CxH2xO2 (a mol)

  Y: CyH2y-2O2 (b mol)

  Z: CzH2z-4O4 (c mol)

  nH2O = ax + b(y-1) + c(z-2) = 0,32

  mE = a(14x+32) + b(14y+30) + x(14z+60) = 9,52

  nNaOH = a+b+2c = 0,12

  BTKL cho phản ứng với NaOH => nH2O = a+b = 0,1

  => a = 0,02; b = 0,08; c = 0,01; ax + by + cz = 0,42

  => 2x + 8y + z = 42

  Do x ≥ 1, y ≥ 4, z ≥ 7 => x = 1; y = 4; z = 8 là nghiệm duy nhất thỏa mãn

  X là HCOOH: 0,02

  Y là CH3-CH=CH-COOH; 0,08

  Z là CH3-CH=CH-COO-C3H6-OOCH: 0,01

  %mX = 9,66% => (1) sai

  nY = 0,08 => (2) đúng

  mZ = 0,01.172 = 1,72 gam => (3) đúng

  Tổng số C, H, O của Y là 4 + 6 + 2 = 12 => (4) đúng

  X có tham gia phản ứng tráng bạc => (5) sai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA