AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là:

  • A.  18,5. 
  • B. 20,5.
  • C. 17,1. 
  • D. 22,8. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nglu = 10,8 : 180 = 0,06 (mol)

  1 sac → 1glu + 1fruc

  0,06 ← 0,06 (mol) => mSac lí thuyết = 0,06.342 = 20,52 (g)

  Vì %H = 90% => msac thực tế cần lấy = msac lí thuyết .100% : %H = 20,52 .100% : 90% = 22,8 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA