AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và peptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 151,2 gam hỗn hợp A gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y ở trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O.Tổng số mol của 3 muối trong hỗn hợp A gần nhất:

  • A. 1,5. 
  • B. 1,2. 
  • C. 0,5. 
  • D. 2,1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Peptit được cấu thành từ α – amino axit no có chứa 1 (NH2) và 1 (COOH)

  Khi đốt peptit X, amino axit tạo thành X hoặc lượng muối do peptit X thủy phân.

  Ta luôn có số mol O2 không đổi

  CT của X: CnH2n+2-kNkOk+1

  CT của amino axit: CmH2m+1O2N

  Vậy trong trường hợp này ta đốt hỗn hợp muối

  Đặt công thức chung của Gly và Ala là: CnH2n+1O2N

  => CT muối Na là: CnH2nO2NNa (a mol)

  2CnH2nO2NNa + (6n-3)/2 O2 → Na2CO3 + (2n-1) CO2 + 2nH2O + N2

  a                           [(6n-3)/4]a

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l} {m_{muoi}} = 14na + 69a = 151,2\\ {n_{{O_2}}} = 1,5a - 0,75a \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} a = 1,4\\ na = 3,9 \end{array} \right.\)

  Vậy số mol của peptit = nmuối = 1,4 (mol) gần nhất với 1,5 mol 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>