AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là:

  • A. Giấy quỳ mất màu.
  • B.  Giấy quỳ chuyển sang màu xanh. 
  • C. Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.
  • D. Giấy quỳ không chuyển màu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  NH3 không làm đổi màu giấy quỳ khô.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>