ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  When I _______ home last night, I _______ that Jane _______ a beautiful candlelight dinner.

  • A. had arrived / discovered / prepared
  • B. was arriving / had discovered / was preparing
  • C. have arrived / was discovering / had prepared
  • D. arrived / discovered / was preparing
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  arrived/ discovered/ was preparing (Hành động chen ngang một hành động xảy ra trong quá khứ)

  Dịch: Khi tôi về nhà tối qua, tôi phát hiện ra rằng Jane đang chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1