YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  When I _______ home last night, I _______ that Jane _______ a beautiful candlelight dinner.

  • A. had arrived / discovered / prepared
  • B. was arriving / had discovered / was preparing
  • C. have arrived / was discovering / had prepared
  • D. arrived / discovered / was preparing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  arrived/ discovered/ was preparing (Hành động chen ngang một hành động xảy ra trong quá khứ)

  Dịch: Khi tôi về nhà tối qua, tôi phát hiện ra rằng Jane đang chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON