YOMEDIA
NONE
 • Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

  Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: families, parents, cooks, laughs

  • A. families
  • B. parents
  • C. cooks
  • D. laughs

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  A. families /z/

  B. parents /s/

  C. cooks /s/

  D. laughs /s/

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON