YOMEDIA
UREKA
 • Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

  Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: families, parents, cooks, laughs

  • A. families
  • B. parents
  • C. cooks
  • D. laughs

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  A. families /z/

  B. parents /s/

  C. cooks /s/

  D. laughs /s/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON