YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Although my parents are very busy at work, but they try to spend as much time with their children as possible.

  • A. are
  • B. at
  • C. but
  • D. to spend

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sử dụng "Although + S + V, S + V" không cần dùng "but"

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 909

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON