ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Although my parents are very busy at work, but they try to spend as much time with their children as possible.

  • A. are
  • B. at
  • C. but
  • D. to spend
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sử dụng "Although + S + V, S + V" không cần dùng "but"

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 909

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1