YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: buses, houses, beaches, studies

  • A. buses
  • B. houses
  • C. beaches
  • D. studies

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A. buses /iz/

  B. houses /iz/

  C. beaches /iz/

  D. studies /z/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF