ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Americans found themselves with less free time over the past few decades even though they are earning more money.

  • A. found
  • B. with
  • C. over
  • D. are earning
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  are earning ---> were earning (over the past few decades)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 910

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1