YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Americans found themselves with less free time over the past few decades even though they are earning more money.

  • A. found
  • B. with
  • C. over
  • D. are earning

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  are earning ---> were earning (over the past few decades)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 910

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON