YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Americans found themselves with less free time over the past few decades even though they are earning more money.

  • A. found
  • B. with
  • C. over
  • D. are earning

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  are earning ---> were earning (over the past few decades)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 910

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON