YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  When Carol _______ last night, I ______ my favorite show on television.

  • A. was calling / watched 
  • B. called / have watched
  • C. called / was watching
  • D. had called / watched

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  called/ was watching (hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào)

  Dịch: Khi Carol gọi tối qua, tôi đang xem chương trình TV yêu thích của mình.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF