YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  When Carol _______ last night, I ______ my favorite show on television.

  • A. was calling / watched 
  • B. called / have watched
  • C. called / was watching
  • D. had called / watched

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  called/ was watching (hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào)

  Dịch: Khi Carol gọi tối qua, tôi đang xem chương trình TV yêu thích của mình.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON