YOMEDIA
NONE
 • Exercise 2: Choose the correct verbs for the right sentences.

  Câu hỏi:

  In the last hundred years, traveling _______ much easier and more comfortable.

  • A. becomes 
  • B. has become
  • C. became
  • D. will become 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  has become: thì hiện tại hoàn thành, diễn tả sự việc xảy ra ở quá khứ và còn tiếp diễn tới hiện tại và tương lai.

  Dịch: Trong vòng 100 năm, du lịch càng ngày càng trở nên dễ dàng và thoải mái. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON