YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 2: Choose the correct verbs for the right sentences.

  Câu hỏi:

  In the last hundred years, traveling _______ much easier and more comfortable.

  • A. becomes 
  • B. has become
  • C. became
  • D. will become 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  has become: thì hiện tại hoàn thành, diễn tả sự việc xảy ra ở quá khứ và còn tiếp diễn tới hiện tại và tương lai.

  Dịch: Trong vòng 100 năm, du lịch càng ngày càng trở nên dễ dàng và thoải mái. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF