YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: shifts, works, groups, hands

  • A. shifts
  • B. works
  • C. groups
  • D. hands

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  A. shifts /s/

  B. works /s/

  C. groups /s/

  D. hands /z/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 898

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON