YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: rubs, plays, stops, reads

  • A. rubs
  • B. plays
  • C. stops
  • D. reads

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  A. rubs /z/

  B. plays /z/

  C. stops /s/

  D. reads /z/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON