YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 3: Identify the one underlined word or phrase that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu hỏi:

  Average family size has increased from the Victorian era.

  • A. Average
  • B. has increased
  • C. from
  • D. Victorian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  from ---> since 

  Sử dụng thì hiện tại hoàn thành dùng "since + điểm thời gian"

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF