YOMEDIA
NONE
 • Exercise 3: Identify the one underlined word or phrase that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu hỏi:

  Average family size has increased from the Victorian era.

  • A. Average
  • B. has increased
  • C. from
  • D. Victorian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  from ---> since 

  Sử dụng thì hiện tại hoàn thành dùng "since + điểm thời gian"

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF