AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.

  • A. If we hadn’t had enough money, we wouldn’t have gone on holiday last year.
  • B. If we had had enough money, we would have gone on holiday last year.
  • C. If we hadn’t had enough money, we would have gone on holiday last year.
  • D. If we had enough money, we would go on holiday last year.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>