AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The passage implies that vegetarianism                                      .

  • A. Was more popular than abolitionism.
  • B. Was the reason for Louisa’s adoration for her father.
  • C. Became popular in a later period.
  • D. Was one of the reasons for Bronson Alcott’s unparalleled intellect.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>